DOMAÆE   INOSTRANE
2015. Mandorla Jedne Ikone - izložba tapiserija, Kulturni centar, Novi Pazar   Pogledajte galeriju
2015. Mandorla Jedne Ikone, galerija "Čedomir Krstić", Pirot   Pogledajte galeriju
2014. Moderna galerija Lazarevac, Lazarevac   Pogledajte galeriju
2014. Narodni muzej Valjevo, Valjevo   Pogledajte galeriju
2013. Mandorla Jedne Ikone, galerija "Srbija", Niš   Pogledajte galeriju
2013. Mandorla Jedne Ikone,"Dom vojske", Beograd   Pogledajte galeriju
2012. Mandorla Jedne Ikone, Galerija tapiserija "Boško Petroviæ", Petrovaradin    
2009. Moja Rukotvorstva, Muzej u Prijepolju    
2009. Moja Rukotvorstva, Narodni muzej u Èaèku    
2009. Darovi radosti - kolaži, Beograd galerija Progres    
2008. Moja rukotvorstva, Moderna galerija Lazarevac    
2008. Darovi radosti - kolaži, Muzej na otvorenom Staro Selo Sirogojno    
2006. Krstovi, Galerija Salaš, Beograd    
2001. Artrakti, Beograd    

2000.

Ras PREDANJE, Beograd

2000.

Tapiserije, Bukurešt

1996.


Tapiserije, Mionica
Tapiserije, Sirogojno
Tapiserije, Nikšiæ
Tapiserije, Užice
Tapiserije, Leskovac
 
  1995.
Tapiserije - Ikonotkanje, Pariz
  1994.
Tapiserije - Ikonotkanje, Njujork

1990.

 

Tkaènice, Beograd
Kolaži, Beograd
Lomljene šarenice, Novi Pazar
Tkanja objekti, Beograd, Niš, Aranðelovac
 

1989.
Kostimografija i makete, Zagreb
Kolaži, Zagreb
Tkaènice, Zagreb
  1988.

Tkanja i objekti Zagreb, Banja Luka
Tkanja i objekti Loð (Poljska)

1979.

Tapiserije, Novi Pazar, Raška

 

1978.

Tapiserije Novi Beograd, Petrovac na Mlavi 1978.
Tapiserije Loð, Konin (Poljska)
1977.
Tapiserije, Jagodina, Rekovac, Uzdin  
1975.
Tapiserije, Beograd  
  1974. Tapiserije, Skoplje
1965. Crteži, Beograd  


NAJZNAÈAJNIJA MESTA NA KOJIMA SE NALAZE RADOVI ZAGORKE STOJANOVIÆ:

Kongresni centar "Sava", Beograd
Hotel "Beograd - Interkontinental"
Kongresna palata, Libervil, Gabon
Poslovna zgrada David McKee, London
Rektorat Univerziteta Kiril i Metodije, Skoplje
Poslovna zgrada INA, Zagreb
Hotel "Sveti Stefan", Sveti Stefan
Hoteli u Kragujevcu, Aranðelovcu, Beèiæima, Vrnjaèkoj Banji
Hotel u Žalecu (Slovenija)
Poslovne zgrade u Slavonskom Brodu, Panèevu, Batajnici,
Zbirka muzeja Primenjenih umetnosti u Beogradu
Muzej istorije tkanja, Lodj, Poljska
kao i mnoge privatne kolekcije u zemlji i inostranstvu
Stalno izlaze u Nolitovoj knjižari "Pavle Bihali" u Beogradu

 
povratak na vrh

o meni
| biografija | radovi | samostalne izložbe | nagrade i priznanja | recenzije | kontakt rakari
o meni
biografija
radovi
samostalne izlozbe
nagrade i priznanja
recenzije
kontakt
rakari
english version